HET DAGBLAD VAN VAASSEN|maandag, december 11, 2017

Promotie sportaanbod in de gemeente Epe 

Het team van HeelEpeBeweegt zet zich in om het sportaanbod van alle sportaanbieders in de gemeente onder de aandacht van de inwoners te brengen. Via de website www.heelepebeweegt.nl is het mogelijk voor aanbieders om de activiteiten die zij organiseren extra onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan een open lesweek, een promotiedag, een kennismakingsactiviteit, een naschoolse activiteit of toernooi. Wij brengen dit aanbod vervolgens onder de aandacht door middel van het verspreiden van een flyer en een promotievideo. Ook promoten wij de activiteiten op onze facebookpagina.
Tweemaandelijks brengen wij een flyer, poster en filmpje uit met de lokale sportactiviteiten in de gemeente Epe. Door middel van speciale promotieweken op de basisscholen brengen we de activiteiten ook onder de aandacht bij basisschooljeugd

ProMuscle: krachttraining voor senioren

De gemeente Epe draait mee in het onderzoeksproject ProMuscle in de Praktijk.  Binnen dit  project van de Wageningen Universiteit en GGD Noord-en Oost Gelderland (in samenwerking met FrieslandCampina, InnoPastry, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Opelle, Zorggroep Apeldoorn en Viattence) wordt gekeken wat krachttraining en een verhoogde eiwitinname bij de voeding voor effect heeft op de spiermassa, spierkracht en spierfunctie van senioren. Een selecte groep deelnemers wordt gedurende een traject van 12 weken begeleid door een diëtist en een fysiotherapeut. Na deze 12 weken stroomt de groep door naar voeding-en beweegaanbod in de wijk. Dit vervolgaanbod duurt ook 12 weken. Onder coördinatie van de GGD voeren Fitnesscentrum Epe, Viattence en HeelEpeBeweegt dit beweegaanbod uit. Deze partners zien het belang in van sporten en bewegen voor deze doelgroep. Op termijn wordt gekeken of het beweegaanbod in de wijk structureel georganiseerd kan worden en een vaste activiteit in het aanbod voor senioren in de gemeente kan zijn.

Vooraankondiging Sportcafé september 2017

 Twee maal per jaar nodigen we de sportaanbieders en andere samenwerkingspartners in de gemeente uit voor een netwerkbijeenkomst. Er wordt dan bijgepraat over ontwikkelingen en  thema’s die spelen in het netwerk. De bijeenkomsten staan in het teken van elkaar kennen, netwerken en op informele wijze actuele thema’s bespreken met elkaar.
Dit jaar zal het eerstvolgende sportcafé georganiseerd worden eind september 2017. Een definitieve datum en uitnodiging wordt nog naar alle sportaanbieders toegestuurd.

Willekeurig nieuws