Nieuwjaarstoespraak 2013, door burgemeester Van der Hoeve van de gemeente Epe, op 7 januari 2013.

Nieuwjaarstoespraak 2013, door burgemeester Van der Hoeve van de gemeente Epe, op 7 januari 2013.
Het is dit pas de eerste keer dat de burgemeester dit ‘officieel’ doet als burgemeester. Graag wil ik met u op dit moment even terug blikken op 2012 en vooruit zien op 2013.
Jaarwisseling Net als de afgelopen jaren is de jaarwisseling rustig en plezierig verlopen. De burgemeester bedankt hier bij alle betrokkenen die zich hebben ingezet om de jaarwisseling goed te laten verlopen.
Burgerjaarverslag
Dit jaar doen we dat een stuk eerder, en kunt u het Burgerjaarverslag al deze maand in de Gemeentewijzer lezen. Daarmee verhogen we de actualiteitswaarde. Dit burgerjaarverslag is bijna klaar. Er moet nog één ding toegevoegd dat is de vermelding van de sporter en vrijwilliger van het afgelopen jaar. En dat horen we straks. Ik noem een aantal highlights:
Jeugdlintjes Naast de Koninklijke onderscheidingen voor volwassenen, hebben we in 2012 voor het eerst ook jongeren beloond voor goede diensten voor de samenleving door het uitreiken van jeugdlintjes. We vinden het belangrijk om op die manier ook jongeren in een positief daglicht te zetten. Op 25 april werden acht jongeren van 10 tot 18 jaar beloond voor hun goede diensten. Er was veel belangstelling voor de jongeren. Naast de regionale media kwam zelfs het Jeugdjournaal de jongeren feliciteren
Extra Tweede kamer verkiezing In 2012 mochten we op 12 september ook allemaal weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de gemeente Epe was het opkomstpercentage 78,25 %. De verkiezingen zijn altijd een enorme organisatie, maar ook dit keer is dit weer goed verlopen. De gemeente Epe, voornamelijk de medewerkers van de Publiekswinkel, heeft deze klus geklaard met de hulp van 120 vrijwilligers.
Dienstverlening Naast deze bijzondere gebeurtenissen ging het afgelopen jaar het ‘gewone’ werk natuurlijk ook door. In 2012 zijn er 24.000 bezoekers geweest aan de balie van de publiekswinkel (voor alle producten en diensten). Er zijn bijvoorbeeld 2615 ID kaarten afgegeven, 3193 paspoorten verstrekt, 2390 rijbewijzen afgegeven, en 87 huwelijken en 37 partnerschappen gesloten. En nu kijk ik even vooruit en zeg U: “geen paarse krokodil meer!” en “weg met de klantonvriendelijke  bureaucratie”. Dat gaat natuurlijk niet zo maar, maar we werken er hard aan, want goedkope en adequate dienstverlening aan de inwoners en het terugdringen van de administratieve lasten zijn speerpunten van onze gemeente. Ook wordt de gemeente nog actiever op de sociale media.
Economie/bezuinigingen En dan de economische crisis en de effecten daarvan. Een onderwerp dat onverminderd actueel is en voorlopig nog zal blijven. De gemeente Epe ligt op koers bij het uitvoeren van de omvangrijke bezuinigingsopdracht van 3 miljoen euro van het Rijk. Het uitgangspunt om, ondanks de crisis, een financieel solide gemeente te zijn, die sociaal sterk is en lage woonlasten kent, is nog steeds van kracht.
Decentralisaties sociaal domein De rijksoverheid gaat de komende jaren heel veel taken op het gebied van jeugd en zorg overdragen aan de gemeenten, de zogenaamde decentralisaties. De wetgeving is volop in voorbereiding. De ‘onbetaalbaar  geworden’ verzorgingsstaat moet veranderen in een duurzame participatiestaat. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen aan de samenleving. De gedachte is dat de overheid die het dichtst bij de burger staat het beste in staat is om oplossingen te bieden als burgers beperkingen ondervinden om mee te kunnen doen. Daar zijn we het van harte mee eens!
Ruimtelijke ontwikkelingen Ondanks de slechte economische situatie, zijn er in onze gemeente gelukkig ook nog steeds positieve ontwikkelingen die doorgang vinden. In het centrum van Vaassen is met de verhoging van de molen ook de ontwikkeling gestart van de voormalige locatie Postkantoor / Bervoets. Daarmee wordt de zuidoosthoek van de Dorpsstraat in zijn geheel opnieuw ingericht, ook de openbare ruimte (met dank aan de provincie voor haar financiële bijdragen via het Regiocontract). Het project nadert zijn voltooiing. We hopen dat ook de overige ontwikkellocaties in Vaassen op niet al te lange termijn van start kunnen gaan. We denken daarbij vooral aan de locatie Markt / Brink. In Epe wordt haast gemaakt met de ontwikkeling van de Marktwand. Het ziet er naar uit dat, wanneer de procedures wat vlot verlopen, in de loop van dit jaar al gestart kan worden met de werkzaamheden. Ook op de bouwmarktlocatie is de bouw gestart en openen begin volgend jaar de betreffende bedrijven hun deuren. Ook de oplevering van de sporthal van De Koekoek staat komend voorjaar op de agenda. En inmiddels staat De Hezebrink in Emst op ‘pole position’ om, na 40 jaar een grondige modernisering te ondergaan. Veiligheid Over veiligheid is veel te zeggen. Er zijn grote organisatoriche ontwikkelingen gaande. Onze vrijwillige brandweer is per 1 januari over gegaan naar de Veiligheidsregio en per 1 januari is de Nationale Politie van start gegaan. Voor mij staat één ding voorop, en dat is onze lokale veiligheid: adequate basisbrandweerzorg, bereikbaarheid van de politie en voldoende lokale politiezorg voor de prioriteiten die onze gemeente gesteld heeft (een veilige woonomgeving en minder jeugdoverlast). De lokale aansturing van de politie zal binnen de gezagsdriehoek van de zes gemeenten van de Noord-Veluwe plaatsvinden en daar zullen we afspraken maken over bijvoorbeeld voldoende beschikbaarheid van wijkagenten. Dames en heren er is nog veel te zeggen over allerlei actuele zaken, zoals de privatisering in de sport, het hartveilig wonen, het veiliger maken van de dorpenroute, de verdere invulling van het buurt- en wijkgericht werken, nieuw beleid voor evenementen en de verdere aanpak van de jeugdoverlast. Maar laat ik dat nu niet doen. Een aspect wil nog wel graag belichten: onze visie op de toekomst.
Toekomstvisie 2030 Om richting te geven aan de keuzes die de komende jaren gemaakt worden, is het noodzakelijk om de visie op de toekomst te vernieuwen. De gemeenteraad heeft daarom inwoners en met name ook de jeugd, uitgedaagd daarbij te adviseren. En dat is in workshops en via de sociale media op creatieve wijze gebeurd. Alle adviezen zijn samengebracht in een rapportage aan de gemeenteraad. In het voorjaar van 2013 zal de toekomstvisie met gebruikmaking van de adviezen uit de samenleving vastgesteld worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.