Nieuwe kazerne brandweer Epe

Nieuwe kazerne brandweer Epe
In nauwe afstemming met de brandweer heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe op dinsdag 5 maart het voorlopig besluit genomen een nieuwe kazerne voor de brandweer Epe te bouwen op de gemeentewerf (Kweekweg, Epe). Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd en worden ook bij het vervolg betrokken. Voordat er een definitief besluit wordt genomen, wordt er advies gevraagd aan de medezeggenschap van de brandweer. Naar verwachting kan het college van B&W dan in april een definitief besluit nemen. De huidige locatie van de kazerne van de brandweer Epe (in hetzelfde pand als het gemeentehuis) voldoet niet meer aan de technische en Arbo-eisen. In maart 2009 heeft het college besloten om de huidige locatie in Epe te gaan ver- en uitbouwen. Het bleek echter niet mogelijk te zijn om een hiervoor noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan te realiseren. In september 2011 heeft het college daarom besloten om een nieuwe brandweerkazerne elders te gaan bouwen. De op basis van onderzoek meest geschikte locatie bleek echter financieel niet haalbaar. Daarom heeft er de afgelopen maanden een heroverweging plaatsgevonden van de locaties die aan de gestelde eisen van de basis brandweerzorg voldoen. De locatie van de gemeentewerf aan de Kweekweg is de beste gebleken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.