Convenant centrumplan Vaassen ondertekend

Convenant centrumplan Vaassen ondertekend
Op 7 maart jl. ondertekenden wethouder Joop van Nuijs en de voorzitter van de Ondernemersvereniging Vaassen (OVV), de heer A.J. Oudesluijs, een convenant. In dit convenant is de samenwerking vastgelegd tussen de gemeente en de OVV als het gaat om de ontwikkelingen in het centrum van Vaassen. In de structuurvisie (in 2009 door de raad vastgesteld) van het centrum van Vaassen is op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van het centrum in Vaassen omschreven. De Ondernemersvereniging Vaassen onderschrijft de inhoud van deze structuurvisie en wil graag haar bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan. Met het ondertekenen van het convenant bekrachtigen beide partijen dat zij serieus inhoud willen geven aan de samenwerking en elkaar informeren en adviseren over alles wat betrekking heeft op het kunnen realiseren van een leefbaar en aangenaam centrum in de kern Vaassen. Voor de gemeente Epe is de OVV een belangrijke gesprekspartner. Ook vanwege de specifieke kennis die de ondernemers hebben van het dagelijks functioneren van het centrum. Uiteraard wordt er ook breder en met andere betrokkenen gecommuniceerd op het moment dat er ontwikkelingen zijn. Met de Ondernemersvereniging Epe zijn al eerder vergelijke afspraken gemaakt en in een convenant bekrachtigd.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.