Helias treedt op met “De Wormensoppers”

Helias treedt op met “De Wormensoppers” 
Al een half jaar zijn de spelers van toneelvereniging Helias (van buurtvereniging ’t Loar) aan het oefenen. Ze hebben nog een paar keer om de puntjes op de i te zetten, want de uitvoering van het stuk “Wormensoppers” is op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart in de Wieken. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Iedereen weet dat het woord hengelen niet alleen van toepassing hoeft te zijn op de vissport. Hengelen kan men uiteindelijk naar alles en als het op verschalken aan komt, hoeft dat niet alleen vis te zijn. En zodra dit begrip zich onder een aantal hobbyvissers op een camping kenbaar heeft gemaakt, blijkt het een voedingsbodem te zijn voor welig tierende achterdocht, beschuldigingen over en weer, alsmede desbetreffende frustraties. Kaarten zijn te reserveren bij dhr. Spijker tel: 0578-572527. Kosten € 3.50 voor leden van de buurtvereniging en € 5.00 voor niet leden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.