Verkeersmaatregelen Vogelbuurt Vaassen

Verkeersmaatregelen Vogelbuurt Vaassen
 De verkeerssituatie in de Vogelbuurt wordt een stuk veiliger met het realiseren van een aantal maatregelen. Deze wil men na uitgebreide inspraak in het tweede kwartaal van dit jaar uitvoeren. Het gaat om het realiseren van een kruispuntplateau op de kruising Kouwenaarspad-Kouwenaarsweg-Lijsterstraat, een plateau op de Lijsterstraat, een parkeerhaven in het groenblok langs de Zwaluwstraat, eenzijdig parkeerverbod op het gedeelte Kievistraat tussen Kouwenaarsweg en Merelstraat, inperking gedeelte eenrichtingsverkeer en 2 kruispuntplateaus op de Vinkstraat. Er wordt 30 kilometer ingevoerd op de erftoegangswegen waaronder die in de Vogelbuurt, Oude Apeldoornseweg, Poelweg en Pastoorsweg. Voor deze en andere erftoegangswegen volgt een verkeersplan. De maatregelen in de Vogelbuurt zijn nodig omdat er te hard wordt gereden . Er zijn problemen met het parkeren en de hulpverleners kunnen vaak moeilijk passeren. Met deze maatregelen wil men de situatie in dit deel van Vaassen veiliger maken. De Apeldoornsweg, tussen Marijkeweg en Laan van Fasna, valt buiten de invoering van de 30 kilometer zone. Deze heeft en functie voor het verkeer van en naar Vaassen, aanliggende wijken en voorzieningen alsmede Vaassen Flexible Packaging. De werkzaamheden in de Vogelbuurt kosten 58.000 euro; die erbuiten 10.000 euro. Deze worden in het derde kwartaal uitgevoerd. De plannen kwamen tot stand in samenwerking met de Fietsersbond en de regiopolitie Noord Oost Gelderland.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.