Kroondomeinroute de boomstronk-kathedraal.


As woensdag vertrekken we vanaf voetbalvereniging WWNA Wieselsedwarsweg 28, 7345 AB Wenum-Wiesel
Dit in samenwerking met de Stichting Samen op pad.
Voor verdere informatie kijkt u op onze site http://www.samenoppad-wandelen.nl/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.