CDA blij met vergoeding mezenschade voor fruittelers

|
Fruittelers die schade hebben geleden doordat mezen vraatschade aan het fruit veroorzaakt hebben, krijgen toch een substantieel deel van de geleden schade terug. Dat heeft de provincie laten weten na schriftelijke vragen van het CDA hierover. De vergoeding die fruittelers kregen was in de afgelopen twee jaar geleidelijk afgebouwd.  De ingezette afbouw van 60% tegemoetkoming in 2015, naar 30% tegemoetkoming in 2016 en 0% in 2017 is volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd en wordt herzien. Naar aanleiding van die uitspraak van de Raad van State stelde de CDA fractie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten blijkt nu dat omdat de feiten en omstandigheden in 2016 en 2017 niet wezenlijk anders zijn dan in 2015 de provincie alsnog ook voor die jaren met terugwerkende kracht een tegemoetkoming van 60% in de schade hanteert, in die gevallen waar respectievelijk beroep of bezwaar is aangetekend. En ook over 2018 verleent provincie Gelderland een 60% tegemoetkoming. Engelina van Steenbrugge, Statenlid CDA Gelderland maakte zich de afgelopen jaren hard voor de fruittelers: “We zijn erg blij met deze toezegging van de provincie om de vraatschade te blijven vergoeden. Goed om te zien dat de provincie de uitspraak van de Raad van State dat de provincie deze schade moet blijven vergoeden ter harte neemt en dat de aandacht die wij steeds hebben gevraagd voor dit probleem zijn vruchten afwerpt.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.