Voorstelling Dementie in Theater had een verkeerd email adres!!!

Informatie op deze flyer is juist!!

DAG MAMA  is een muziektheatervoorstelling voor mantelzorgers, mensen die in de zorg werken en andere belangstellenden en biedt (samen met een lezing en workshop) leidraad over hoe om te gaan met dementie. Het stuk wordt gespeeld door Lydia van den Heuvel met haar kinderen, David, Sarah en Misha Blom. De makers van de voorstelling zijn gepromoveerde ouderenpsychologen, artiesten en voormalig mantelzorgers. Ze delen de mooiste inzichten en handvatten om het béste te kunnen geven, zodat het leven met dementie zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn. In de afgelopen jaren heeft hun voorstelling al duizenden mensen getrokken.

Avondvoorstelling    19.00 uur   inloop 18.30 uur

Informatie en opgave onder vermelding van naam, emailadres   en middag- of avondvoorstelling via het mailadres:       dagmamaepe1@gmail.com

Definitieve opgave na betaling van € 20,00 op NL15RABO0150274998 tnv Alzheimer NL Oost Veluwe

Het naar Epe halen van deze bijzondere voorstelling is een particulier initiatief in samenwerking met het Geheugensteunpunt Epe en Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.