Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen Johannes Passion van Bach


Op Goede Vrijdag 19 april kunt u in het Vrijzinnige Kerkje, Deventerstraat 36 een uitvoering zien èn beluisteren van de Johannes Passion van Bach. Aanvang 19.00 uur, zaal open 18.30 uur. De toegang is gratis. Op een groot scherm wordt de uitvoering door het Bach Collegium Japan o.l.v. de Japanse Bach-specialist Masaaki Suzuki vertoond. De koralen, aria’s en recitatieven zijn ondertiteld in het Duits, de taal waarin ook wordt gezongen. De uitvoering kent geen pauze en duurt 2 uur. Voorafgaand aan deze uitvoering worden enkele delen van het lijdensverhaal uit het evangelie naar Johannes gelezen en na de uitvoering wordt ter afsluiting van de Stille Week o.a. de Paaskaars gedoofd, waarna de aanwezigen in stilte het kerkje verlaten.

De Johannes Passion en is niet alleen veel korter dan de Matthäus Passion, maar inhoudelijk ook een tegenpool daarvan. De Johannes begint nl. met een lofzang en eindigt met het leven na de dood. De Matthäus is een treurzang vanwege het sterven van Jezus: die begint met ‘Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen’ en eindigt met ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. In de jaren waarin Bach met zijn Johannes Passion bezig was, overkwam hem de groots mogelijke ellende zoals het overlijden van zijn vrouw en drie van zijn kinderen. Opvallend genoeg zit de Johannes Passion vol licht. Het lijkt wel of Bach ons wil zeggen: het leven gaat door; ondanks alles…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.