AVONDVIERDAAGSE “WIOS Epe”

In de week van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei a.s. organiseert de Wandelsportvereniging “WIOS Epe” de Avondwandelvierdaagse in Epe. De start is vanaf MFC Kleurrijk “De Buurthoeve”, Wachtelenbergweg 19 te Epe. De te lopen afstanden zijn 4 maal 5 km of 4 maal 10 km. De voorinschrijving is op woensdag 15 mei 2019 van 19.00 – 20.00 uur in het verenigingsgebouw aan de Lohuizerweg 18 te Epe.

De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar. Het is beslist niet zo, dat men lid moet zijn van een wandelsportvereniging of wandelsportbond, om deel te nemen aan de Avondvierdaagse. De vereniging stelt het zelfs prijs, dat ook vele niet-leden deelnemen en op deze manier kennis maken met de wandelsport.

Trouwens voor velen is de Avondvierdaagse de eerste kennismaking met de wandelsport. Op de woensdagavond zal Albert Heijn Epe weer zorgen voor een (gezonde) traktatie in het begin van de route. Heel Epe Beweegt, het sportplatform van de gemeente Epe is ook van de partij tijdens de Avondvierdaagse. Zij willen iets toevoegen rondom het thema gezonde leefstijl. Zij proberen de inwoners van Epe bewust te maken wat de effecten zijn van het drinken van water. De avondvierdaagse is een perfect evenement om hier op in te haken. De donderdagavond zullen zij present zijn langs de route met drinkwater en de mogelijkheid om bidons te vullen met water. Na afloop van de Avondvierdaagse trakteert het Friethuys Epe alle deelnemers op een klein frietje of softijsje in de vorm van een tegoedbon te besteden tot en met 7 juni a.s.

Scholieren goed vertegenwoordigd met de Avondvierdaagse

Ook dit jaar rekenen wij op een deelname van boven de 1000 wandelaars. Alleen al het aantal deelnemers van de basisscholen ligt de laatste jaren rond de 1000. Alle basisscholen uit de Epe, Oene en Emst zijn goed vertegenwoordigd. Ook de basisschool uit Gortel heeft belangstelling getoond en wij hopen dat ze erbij zijn dit jaar.

Afstanden

De te lopen afstanden zijn 4 x 5 km en 4 x 10 km. De kortste afstand is er speciaal voor de jeugd van 4 t/m 7 jaar en 65-plussers. Maar ook voor deelnemers welke 4 x 10 km te ver vinden, mogen inschrijven voor deze afstand. Aan de 4 x 10 km is een leeftijdsgrens gekoppeld van minimaal 8 jaar.


Voorinschrijving/inschrijfgelden

WOENSDAG 15 MEI a.s. is de voorinschrijving van 19.00 – 20.00 uur in het verenigingsgebouw “WIOS Epe”, Lohuizerweg 18, 8161 EX te Epe. Voorinschrijving heeft wel duidelijk zin! Dit voorkomt lange wachttijden op de openingsavond, dinsdag 21 mei. Tevens ontvangt men € 0,50 korting op het inschrijfgeld en betaald men slechts € 4,50 p.p. U hoeft zich dan de eerste avond (dinsdag) niet eerst te melden bij het inschrijfbureau. Indien men voorinschrijft ontvangt men tevens de route van de 1ste avond, een bewijs van inschrijving en de controlekaart voor de 1ste avond. U kunt dan 21 mei a.s. gelijk starten om 18.30 uur (10 km) en 18.45 uur (5 km).

Na-inschrijving/Inschrijfgelden

Wil men geen gebruik maken van de voorinschrijving dan kan men zich inschrijven op dinsdag 21 mei, de openingsavond van 18.00 – 19.00 uur bij de startaccommodatie, MFC Kleurrijk Wijkgebouw “De Buurthoeve”, Wachtenbergweg 19 te Epe. Het inschrijfgeld bedraagt voor alle leeftijden dan € 5,00 per persoon.

Starttijden

De 5 km start om 18.45 uur. De 10 km kan starten vanaf 18.30 – 19.00 uur. Vrijdag mag alles starten vanaf 18.15 uur in verband met de intocht/defilé.

Herinnering

Met de fusie, sinds 1 januari 2015 van de twee landelijke wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL tot de KWBN kwamen er ook totaal nieuwe medailles. Beide bonden hadden verschillende reeksen medailles. De nieuwe medailles zijn op voorraad voor de nummers 1 t/m 25. Daarboven wordt nog de oude serie gebruikt. We hebben nog een kleine voorraad van de oude serie van de nummers 5 t/m 25. Individuele wandelaars die graag de oude serie af willen maken, dan kan dat zolang de voorraad strekt.

Parkeren

Het parkeren van fietsen en auto’s dient te geschieden bij de Sportvelden van SV Epe en Cialfo. Volg hierbij de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de borden.

Medische verzorging

De medische verzorging is alle vier de avonden in handen van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Epe/Heerde.

Feestelijke intocht

Op vrijdag 24 mei vindt de traditionele intocht plaats van alle deelnemers door het centrum van Epe, waarbij vanaf het bordes van Huis der Gemeente het defilé wordt afgenomen. Het opstellen en verzamelen van de wandelaars en muzikanten zal weer plaatsvinden bij de Nieuwe Wisselse School, hoek Oude Wisselseweg/Enkweg tussen 19.30 – 20.00 uur. Om 20.00 uur precies vertrekt de optocht. Vele wandelaars zullen hier weer in de bloemetjes gezet worden door ouders, vrienden, kennissen etc.

Muzikale medewerking zal dit jaar verleend worden door de muziekverenigingen Vriendschap Oene & Prins Bernhard uit Emst. Verder is aanwezig dweilorkest de Graapendealers uit Terwolde. Zij zullen de wandelaars marcherend begeleiden. Op het bordes van het Huis der gemeente is vanaf 19.45 uur de Kon. Harmonie Epe present voor een muzikale noot.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.