Beëdiging militairen op Marktplein Epe vrijdag 14 juni

Aanstaande vrijdag 14 juni worden op het Marktplein in Epe enkele tientallen militairen van het VuursteunCommando beëdigd. Deze speciale ceremonie begint om 14.00 uur en vindt plaats in aanwezigheid van hooggeplaatste militairen en bestuurders uit omliggende gemeenten. De gemeente Epe treedt op als gastheer en verleent aan de plechtigheid haar volle medewerking.  

Waardering

Burgemeester Van der Hoeve is blij op deze vrijdag 14 juni de militairen te mogen ontvangen. “De gemeente Epe neemt graag haar plaats in in een lange traditie van gemeentelijk gastheerschap. Het is ons blijk van waardering voor de samenwerking tussen het Artillerie Schietkamp (ASK) en de gemeente Epe, voor ons partnerschap in brandpreventie en –bestrijding en voor de gastvrijheid van het ASK tijdens de jaarlijkse Eper Paarden4daagse als we de route mogen laten lopen over ASK-terrein.” Het is een traditionele ceremonie, waarbij op het Marktplein andere verschillende batterijen en materieel staan opgesteld, met muziek, paarden en een 25-ponder kanon. “Dat deze traditionele ceremonie in de gemeente Epe plaatsvindt is een eer voor onze gemeente”, aldus de burgemeester. 

Band verstevigen

De militairen leggen voor hun beëdiging de Eed of Gelofte af. Deze is behalve aan militaire collega’s ook gericht aan het Nederlandse volk. Juist daarom vindt de beëdigingsplechtigheid plaats te midden van inwoners, deze keer op het marktplein in Epe. Inwoners zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd naar het Marktplein te komen om getuige te zijn van de ceremonie. Burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe wil het belang van defensie graag benadrukken: “Defensie lijkt soms een op zichzelf staand instituut, terwijl het werk van de militairen essentieel is voor de veiligheid van onze samenleving. Op deze manier kunnen we de band tussen defensie en inwoners verstevigen.” 

Moedig handelen

Tijdens de ceremonie krijgen drie militairen de Carnegie-legpenning uitgereikt voor moedig handelen en levensreddend werk. Zij ontvangen deze uit handen van burgemeester Van Oostrum van de gemeente Berkelland, de woonplaats van een van de drie militairen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.