Ruim 500 inwoners doen al mee met OZOverbindzorg


Animo voor digitaal communicatieplatform Apeldoorn/Eerbeek/Epe – Sinds begin dit jaar kunnen kwetsbare inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen gebruik maken van OZOverbindzorg. Via dit online communicatieplatform kunnen zij eenvoudig, efficiënt en veilig communiceren met betrokken hulp-, zorgverleners en mantelzorgers. Inmiddels maken in totaal al meer dan 500 inwoners ervan gebruik. Een mooi en hoopgevend begin van deze proefBij het digitaal platform OZOverbindzorg bepaalt de inwoner wie er toegang krijgt tot het digitale netwerk. Op deze manier ontstaat er op één centrale plek overzicht in wie er bij de hulp- en zorgverlening betrokken zijn. Alle betrokkenen, inclusief de inwoner, kunnen makkelijk contact leggen om te overleggen, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. 
Impuls
In de gemeenten Apeldoorn en Epe en in het dorp Eerbeek gaan alle huisartsen, talrijke zorgorganisaties en de gemeenten werken met OZOverbindzorg. In de komende periode krijgt dit initiatief in Epe en Eerbeek een impuls, omdat dan de trainingen voor de huisartsen met het digitaal communicatieplatform plaatsvinden.
Uniek
OZOverbindzorg is niet helemaal nieuw. Het  wordt al in andere delen van ons land ingezet. De aanpak in de gemeenten Apeldoorn, Epe en de kern Eerbeek is wel uniek. Dit vanwege de schaalgrootte. Huisartsen, thuiszorg, GGZ zorgorganisaties, andere ondersteunende organisaties en mantelzorgers kunnen allemaal op dezelfde wijze met elkaar communiceren. Samenwerking wordt gemakkelijker en er is tijdige bijsturing op de ondersteuning van inwoners mogelijk. Op die manier verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen. En kunnen bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijke beperking zich alledag gesteund voelen.
Deelname
Wilt u ook gebruik maken van OZOverbindzorg? Meld u dan aan via www.ozoverbindzorg.nl. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Dan kunt u hiervoor terecht bij Korak, Jean Monnetpark 77 in Apeldoorn. Kijk hiervoor op de website www.korak.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.