Begroting 2020 – 2023 Blijven investeren in samenleving


Donderdag 10 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2020-2023. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld binnen komt bij de gemeente en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd en op donderdag 14 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste punten uit de begroting, zoals het college die de raad voorstelt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.