Christelijk Mannenkoor ‘Looft den Heere’ is klaar voor de komende winterconcerten


Veel mensen kennen het mannenkoor uit Vaassen van de verschillende grote concerten die het koor ieder jaar in Vaassen of omgeving verzorgt. Er zijn ook aardig wat mensen die weten, hoe veel voorbereiding een dergelijk groot optreden vereist. Maanden van tevoren zijn het bestuur en de dirigent al bezig aan de veelsoortige details van dit muzikale spektakel. Dat is nu weer het geval. De contracten met de solisten liggen al vast; de repetities staan nu al in het teken van dat concert – wat betekent dat er in de oefenzaal in september al kerstmuziek klinkt – en de berichtgeving naar buiten moet op gang komen. Daar is dit artikel ook voor bedoeld. Het is een mix van informatie over de komende optredens en over het koor. Het Adventsconcert van het koor op 12 december a.s. in de H. Martinuskerk in Vaassen wordt ondersteund door meerdere solisten van naam. Marco den Toom op het orgel; Wilco Veldkamp op piano; Evelyn Heuvelmans op hobo; Kees Alers op dwarsfluit; Geert Westerhof als tenor en Gert Pannekoek als bas-bariton zijn bekende namen in deze muzikale wereld. Freddy Veldkamp is de dirigent van het koor en heeft de algehele leiding van deze avond. Hij is al twintig jaar verbonden aan ‘Looft den Heere’ en werkt structureel aan verbetering van de zangkwaliteit van de 115 mannen. Een toegangskaart voor dit concert kost € 10,-. Die kaarten zijn straks verkrijgbaar via de voorverkoopadressen, maar nu zijn ze ook al te bestellen via de site van het koor www.looftdenheere.com of via de leden.
De voorverkoopadressen zijn:
In Emst: D. den Hertog, Hogeweg 46, 0578-662062
In Epe: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 0578-614 454
H. Colijn, Korenstraat 42, 0578-615411
In Oene: H. Bosman, Donselaarsweg 51, 0578-641485
In Vaassen: L. J. van Gortel, Berkenoord 177, 0578-572114
W. v.d. Maten, Apeldoornseweg 3, 0578-571365
In Apeldoorn: E.G. Wielink, W. Helderlaan 43, 055-5331981
W. de Graaf, Normastraat 253, 055-3661384
De voorzitter van het koor, Dick den Hertog, wil graag antwoord geven op vragen van belangstellenden of van geïnteresseerden in het koor. Hij heeft telefoon 0578-662062 en woont in Emst.
De contacten voor de PR verlopen via Wim Lubbers, 055-5338640.

De oefenavonden zijn de werkplaats van het koor. Van 19.45 tot 21.45 wordt flink gewerkt aan de juiste weergave van de muziekstukken. Iedereen weet dat je een wiegenlied anders zingt dan een marslied. Maar dat vraagt van iedereen niet alleen invoelingsvermogen, maar ook stembeheersing. Daar werkt de dirigent steeds aan; dat bepaalt immers de klankkleur van het koor. De laatste paar jaar staat dat element op de voorgrond bij de oefeningen en dus ook bij de optredens. Het koor merkt dat dit concept goed werkt, want aanvragen voor optredens komen van meerdere kanten binnen. Vaak betekent dat samenwerken met een ander koor of reizen naar andere plaatsen, maar altijd is dat weer een moment van presteren. En als dat dan weer gelukt is, kijkt iedereen trots en opgewekt. Als je bedenkt, dat er leden op het koor zitten, die al 55 jaar in die samenstelling meedraaien en vaak nevenfuncties vervuld hebben, moet je tot de conclusie komen dat je hier een heerlijke sfeer en een goed muzikaal klimaat vindt. Daarom deze oproep aan mannen met enthousiasme voor deze muziek: Kom luisteren voordat je beslist om wel of geen lid te worden. Meten is weten; dat geldt ook hier. Zangkwaliteit is niet vereist; wel betrokkenheid en inzet, maar dat is niet het moeilijkste.
Om je enthousiast te maken even een paar gegevens over de komende optredens:
– Op 18 januari 2020 volgt een optreden in het Dolfinarium, een benefietconcert met veel bekende namen en vijf koren.
– De dag erna volgt een optreden in de Drie Ranken in Apeldoorn, dus op 19 januari en
– op 23 februari treedt het koor op tijdens de Dienst met Belangstellenden in de Grote Kerk in Apeldoorn.
– Op 7 maart staat het koor op de planken in de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn, samen met het gospelkoor Alemet uit Oene.
– Op 4 april volgt dan het Passieconcert in de Dorpskerk in Vaassen.
Er staan al heel wat optredens gepland voor nog latere data, maar die laten we in een volgend artikel wel horen. Het is niet mogelijk om alle concerten in de directe omgeving van Vaassen te laten plaatsvinden. Je moet een zaal / kerk heel lang van tevoren bespreken en je wilt ook niet te veel gaan werken op het ‘terrein’ van een ander koor. Het bestuur zoekt wel altijd naar de beste gelegenheid.

Dit inkijkje in het programma van het koor is bedoeld om te laten zien, waar je het koor kunt horen, maar ook hoe je eraan bij kunt dragen om dit koor verder te laten groeien én er zelf van te genieten. Om een goed geluid neer te kunnen zetten in een kerk als de H.Martinus of de Grote Kerk in Apeldoorn moet je over voldoende stemmen beschikken. Een zangstem mag misschien zo nu en dan eens voluit gaan, maar het mag nooit een schreeuwen worden. Tot zo’n 80 procent van een stem is aangenaam om naar te luisteren. Harder wil het niet echt goed. Daarom is kwaliteit ook afhankelijk van aantal. En dat is mede de aanleiding voor dit artikel.
De verschillende commissies binnen het koor verzorgen de muziekstukken, het podium, de verkoop van CD’s, de koffie, de diverse verkoopacties ten behoeve van de ‘clubkas’ enz. Het gonst van leven en daar kan iedereen van genieten. Dus kom!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.