Zes jubilarissen bij SV Vaassen

De lange geschiedenis van SV Vaassen werd afgelopen week tijdens de jaarvergadering extra benadrukt. Twee leden zijn hun club al veertig of zestig jaar trouw. In totaal werden zes jubilarissen in het zonnetje gezet.
Vijf van hen waren tijdens de algemene ledenvergadering aanwezig. Voorzitter Ben Meuleman overhandigde hen de verenigingsspeld, natuurlijk met een fraaie bos bloemen. Over iedere jubilaris gaf Meuleman een korte opsomming van hun geschiedenis bij de club. Waarbij ongetwijfeld niet alles werd benoemd, omdat de mannen in de loop der jaren ook als vrijwilliger veel taken op zich hebben genomen. En de meesten zijn nog wekelijks in en rond het clubhuis te vinden. Zowel als supporter en als vrijwilliger.
Gert Stegeman is maar liefst zestig jaar lid. Martin Schinkel is al veertig jaar lid. Voor hun zilveren lidmaatschap werden Tim van Lent Ferry Niekamp, Jurrian Berkhoff en Tim labberton gehuldigd.
Tijdens de algemene ledenvergadering werd kort teruggeblikt op het vorige seizoen. De toename van het aantal jeugdleden geeft de club alle hoop op een gezonde toekomst.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.